مقالات

آب شیرین کن در صنایع دارو سازی

تجزیه و تحلیل کیفیت آب برای اسمز معکوس

از آنجایی که اسمز معکوس (RO) تبدیل به یک تکنولوژی با کاربرد گسترده برای مصارف متنوع مانند تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی، نمک زدایی و تصفیه پساب های صنعتی و تصفیه فاضلاب شهری است و با توجه به استفاده گسترده از آن و ماهیت فنی پیشرفته، پارامترهای م…
CHP

سيستم هاي توليد انرژي الكتريكي و حرارت (CHP)

,
chp فراهم كردن فضايي كه منجر به توليد مشترك برق و حرارت شود علاوه بر آنكه سبب صرفه جويي در مصرف انرژي مي شود بلكه اين امكان را به وجود مي آورد كه از فن آوري مناسب در جهت توليد برق بهره لازم گرفته شود. در مقاله زير كه به وسيله مهندس معصومه…

معرفی سیستم اسمز معکوس در مصارف مختلف

,
 اسمز معکوس,ro,ro-system تکنولوژی تصفیه آب به روش اسمز معکوس به عنوان متداول ترین شیوه به جهت اقتصادی بودن در تهیه آب تصفیه شده برای کاربرد صنعتی و حتی آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرد به لطف این تکنولوژی نمک زدایی از آب دریا و سایر آب های …

مهمترین پارامترها در تعیین قیمت دستگاه تصفیه آب

,
 دستگاه تصفیه آب طراحی و ساخت دستگاه  های آب شیرین کن یا تصفیه آب شامل اصولی است که در صورت رعایت آنها، کارایی بهینه و مورد دلخواه حاصل می شود. این اصول شامل: پیش بینی و طراحی قسمت پیش تصفیه نسبت به میزان کدورت آب انتخاب صحیح پ…
تصفیه

تصفیه و شیرین سازی آب(مقایسه روشها)

,
تصفیه و شیرین سازی آب اﮐﺜﺮﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪﺧﺸﮏ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد آب ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ درﺻﺪد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺎزي آب درﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪآب ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزي، ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ …

ویژگی دیونایزر در تولید آب بدون یون

,
ویژگیها و عملکرد سیستم دیونایزر در تولید آب بدون یون تعریف دیونایزر Deionizer:دستگاهی است شامل یک ستون کاتیونی به همراه رزین کاتیونی و یک ستون آنیونی به همراه رزین آنیونی که قابلیت تولید آب خالص یا همان آب بدون یون با هدایت الکتریکی …

اخبار

دستگاه تصفیه آب 500 متری روستای بیدخان

, ,
دستگاه تصفیه آب 500 متری روستای بیدخان تامین کننده آب شیرین برای 25 روستا

طرح توجیهی گیاهان دارویی

طرح توجیهی گیاهان دارویی طرح توجیهی گیاهان دارویی   شناخت مواد دارویی مورد استفادهٔ مصریان قدیم از روی پاپیروس‌های مقدسی که از آنان به جای مانده است، میسر می‌باشد. باارزش‌ترین این پاپیروس‌ها «پاپیروس اسمیت» است. مصریان تقریباً از …