اسمز معکوس (RO)

سیستم تصفیه پساب (RO Brine Recovery)
در دنیا به ویژه مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند ، استفاده از سیستم های تصفیه آب با کمترین آب دور ریز بسیار حائز اهمیت است . در سیستم های تصفیه آب به روش اسمز معکوس ( RO) ، جریان آب خوراک ورودی ، به دو جریان خروجی : Permeate ( آب تصفیه شده ) و concentrate/brine ( پساب شور) تبدیل می شود . هر چقدر راندمان دستگاه بیشتر باشد ، میزان آب دور ریز یا همان پساب شور کمتر خواهد بود ولی راندمان دستگاه بر اساس برخی محدودیت های طراحی ( از جمله میزان TDS آب خام وردی ، مقدار سیلیس در آب خام ، کیفیت مورد نیاز آب تصفیه شده و . . . ) در سیستم های مختلف ، متفاوت است .
در برخی پروژه های بزرگ صنعتی که جهت تصفیه حجم بالایی از آب خام با املاح زیاد ، از دستگاه های RO استفاده می گردد ، به دلیل محدودیت های طراحی ، راندمان سیستم کم بوده (حدود ۳۵% )و مقدار زیادی ( حدود ۶۵ درصد) از آب خام ورودی به صورت پساب شور ، دور ریز خواهد شد و این میزان هدر رفت آب در این بازه زمانی که کل دنیا در معرض خطر کمبود آب قراردارد ، آسیب و تهدید جدی برای محیط زیست خواهد بود .
برای حل مشکل فوق از سیستم های RO Brine Recovery استفاده می شود . سیستم های RO Brine Recovery به سیستم هایی گفته می شود که جهت جلوگیری از هدر رفت آب ، خصوصا در پروژه های بزرگ که با حجم زیاد پساب رو به رو هستیم ، پساب سیستم های RO موجود ، توسط یک سیستم RO دیگر تصفیه می شود . معمولا به دلیل شوری زیاد پسابهای RO ، در سیستم های RO Brine Recovery از ممبرانهای سری( Sea Water) SW و پمپ های فشار قوی بزرگ جهت تامین فشار مورد نیاز ، استفاده می گردد .

در پروژه های اسمز معکوس ( BWRO ) ، تصفیه مجدد پساب با سیستم های RO Brine Recovery ، به دلیل شوری زیاد این پسابها مستلزم تامین فشار بالایی خواهد بود . لذا جهت کاهش مصرف انرژی برق ، در این سیستم ها می توان در کنار پمپ فشار قوی از بوستر های انرژی ریکاوری ( HPB) استفاده نمود . عملکرد این دستگاه بدین صورت است که از فشار زیاد پساب خروجی از ممبران ، جهت تامین فشار مورد نیاز ورودی به ممبرانها اسفاده می شود . لذا پمپ فشار قوی سیستم RO Brine Recovery انرژی برق کمتری مصرف می کند . عملکرد بوستر انرژی ریکاوری ( HPB)در زیر نشان داده شده است .