تصفیه آب به کمک فناوری نانو

مقدمه
فقدان دسترسی به آب تمیز و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه، اولویت توسعه و استفاده از فناوری‌های جدید را بیش از پیش مطرح می‌کند. استفاده از فناوری‌های نوین به خصوص فناوری نانو جهت کاهش اثرات سوء آلودگی‌های زیست محیطی، از موضوعات مهم و مورد تحقیق است. فناوری نانو با راهکارهای جدید خود اظهار می‌دارد که مواد با پایه نانو می‌توانند به فناوری‌های تصفیه آب ارزان قیمت‌تر، بادوام‌تر و مؤثرتری منجر شوند و بخشی از نیازهای کشورهای در حال توسعه را برآورده ‌سازند. در این بخش به مروری بر فرآیندهای غشایی و دیگر حوزه‌های نوین استفاده از فناوری نانو در تصفیه آب می‌پردازیم
۱- فرآیندهای غشایی

امروزه فناوری‌های غشایی از جایگاه و کاربرد وسیعی در صنایع مختلف برخوردار هستند. از دهه ۱۹۶۰ این علم از آزمایشگاه به صنعت و پزشکی راه یافت و با پیشرفت‌های چشمگیری مواجهه شد، به گونه‌ای که انتظار می‌رود غشاها در آینده نقش مهمی را در علوم مختلف به ویژه علم پزشکی ایفا کنند.
بیشتر بدانید
غشاء به معنای پوسته است و در واقع می‌توان غشاء را یک فیلتر در نظر گرفت که دارای نفوذپذیری انتخابی است و مانند سد عمل می‌کند.
از فناوری‌های غشایی اولین بار برای فیلتراسیون آب آشامیدنی ارتش آلمان استفاده شد. تحقیقات برای استفاده‌ی گسترده از این فناوری توسط کشور آمریکا مورد حمایت قرار گرفت و نهایتاً توسط شرکت میلی پور، اولین و بزرگ‌ترین تولیدکننده میکروفیلتر، مورد بهره‌برداری قرار گرفت. در گذشته بیش‌ترین کاربرد میکروفیلتراسیون در صنایع نوشیدنی، استریلیزاسیون تجاری سرد برای مصارف دارویی و تأمین آب خالص در فرآیندهای نیمه‌رسانا بود. تا سال ۱۹۶۰ با وجود درک اصول اساسی غشاهای مدرن صنایع مهمی در این زمینه وجود نداشت تا اینکه به تدریج با رفع برخی از معایب آنها نظیر قیمت بالا، فرآیندهای کند و زمان‌بر، غیر انتخابی بودن و… غشاها از آزمایشگاه به صنعت راه یافتند.
اساس فرآیندهای غشایی عبور مواد از میان صافی است، که این امر توسط یک نیروی رانشی صورت می‌گیرد. این رانش در فرآیندهای غشایی مختلف متفاوت است. در فرآیندهای غشایی میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس که مورد بحث در اینجا است، اختلاف فشار نیروی رانشی عبور سیال است.
بیشتر بدانید
نیروی رانشی در فرآیندهای غشایی به چهار دسته تقسیم می‌شود که شامل موارد زیر است:
• اختلاف فشار: در فرآیندهای غشایی میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس
• اختلاف پتانسیل الکتریکی : نظیر الکترودیالیز و الکترولیز غشایی
• اختلاف دما: مانند membrane distillation
• اختلاف غلظت: نظیر gas separation
۱-۱- تعریف فیلتر 
فیلترها مواد متخلخلی هستند که در فرآیند جداسازی یا تغلیظ مورد استفاده قرار می‌گیرند. مهم‌ترین ویژگی فیلترها داشتن خلل و فرج‌هایی با اندازه و ابعاد مشخص است، به همین دلیل فیلتر را یک محیط متخلخل می‌نامند. سوراخ‌ها درصد بسیار زیادی از حجم فیلتر را در بر می‌گیرند و شبکه پیچیده‌ای از حفره‌ها را می‌سازند. فیلترها می‌توانند از جنس پلیمر و یا سرامیک باشند.
۲-۱- تعریف فیلتراسیون
فیلتر کردن یا فیلتراسیون فرآیندی است که در آن یک سیال (مایع و یا گاز) به دلیل اختلاف فشار یا اختلاف پتانسیل الکتریکی و یا اختلاف غلظت از فیلتر عبور می‌کند. با انجام عمل فیلتراسیون ذراتی که از اندازه حفره‌های فیلتر کوچک‌تر هستند از آن عبور کرده و ذرات بزرگ‌تر، از سیال جدا می‌شوند.
filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
شکل ۱: شمای کلی فرآیند فیلتراسیون
 
۳-۱– عوامل مؤثر در فیلتراسیون:
دو عامل در انتخاب نوع فیلتر و کارکرد آن مؤثر هستند که عبارتند از:
۱- اندازه حفره‌های فیلتر
همان طور که گفته شد موادی با اندازه بزرگ‌تر از حفره‌های فیلتر در پشت آن باقی می‌مانند و عبور نمی‌کنند، در نتیجه برای جداسازی ذرات با اندازه مشخص باید از فیلترهای مناسب استفاده کرد.
۲- مقدار ذراتی که در پشت فیلتر باقی می‌مانند
ذراتی که در پشت فیلتر باقی می‌مانند به مرور زمان و با استفاده مداوم از فیلتر بیشتر می‌شوند. این مسئله می‌تواند باعث مسدود شدن روزنه‌های فیلتر شود. با این دلیل باید بعد از مدت زمان مشخصی، فیلتر را تعویض و یا آن را پاکسازی نمود. این مسئله که به گرفتگی فیلتر معروف می‌باشد از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا تعویض و یا حتی تمیز کردن فیلتر هزینه‌بر است.
۲- فیلتراسیون غشایی
همان طور که گفته شد میکروفیلتراسیون، الترافیلتراسیون، نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس (هایپرفیلتراسیون) از انواع فیلتراسیون غشایی هستند. فنون فیلتراسیون پیشرفته می‌توانند ذرات را تا ۱ آنگستروم جدا کنند. حدود ۲۵ سال است که از تجاری شدن این محصولات می‌گذرد. انواع غشاهای پلیمری، لیفی و سرامیکی در فرآیندهای فیلتراسیون استفاده می‌شوند. شکل ۲ قابلیت انواع فیلتر غشایی در عبور ذرات را نشان می‌دهد.
filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636
شکل ۲: انواع غشاء و خواص آنها
اسمز معکوس فرآیند غشایی پر فشاری است که آب را به سمت یک غشای نازک می‌راند تا محتویات و مواد معدنی شامل نمک‌ها، ویروس‌ها، سموم و سایر ترکیبات آلوده غیرآلی را جدا کند و اتم‌ها و مولکول‌هایی در مقیاس کوچک‌تر از ۱ نانومتر را در محدوده یونی جدا می‌کند. با اعمال فشاری بالاتر از فشار اسمز به محلول نمکی آب از غشا عبور می‌کند و یون‌ها پشت غشاء می‌مانند. پربازده‌ترین روش از نظر کیفی برای پاکسازی آب، اسمز معکوس است. فرآیند اسمز معکوس با اختلاف فشار بین ۳۰ تا ۶۰ بار صورت می‌گیرد. در فیلترهای مربوط به اسمز معکوس، ابعاد حفرات نزدیک به ا آنگستروم است و عبور محتویات از فضاهای بین مولکولی صورت می‌پذیرد. شکل ۳ فرآیند اسمز معکوس را نمایش می‌دهد.
بیشتر بدانید:
اسمز معکوس فرآیندی است که در آن از فشار برای معکوس نمودن جریان اسمزی آب از درون یک غشای نیمه‌تراوا استفاده می‌شود. اگر یک غشای نیمه‌تراوا بین دو محلول آب خالص و آب ناخالص قرار گیرد آب به گونه‌ی طبیعی و تحت خاصیت اسمزی از غلظت پایین‌تر به غلظت بالاتر جریان می‌یابد. این پدیده تا هنگامی که پتانسیل‌های شیمیایی دو طرف برابر گردند ادامه خواهد یافت. در حالت تعادل اختلاف فشار بین دو طرف غشا برابر اختلاف فشار اسمزی است. اگر فشاری برابر با اختلاف فشار اسمزی به محلول غلیظ‌تر اعمال گردد جریان آب قطع خواهد شد. در صورتیکه فشار اعمال شده بیشتر از فشار اسمزی باشد، جهت جریان طبیعی آب، معکوس خواهد گردید.
filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2
شکل ۳: فرآیند اسمز معکوس
۲-۲- نانوفیلتراسیون:
نانوفیلتراسیون برای جداسازی مواد آلی طبیعی استفاده می‌شود و ابعاد بزرگ‌تر از ۱ نانومتر را جدا می‌کند. ابعاد حفره‌های نانوفیلتر بین ۱ تا ۵ نانومتراست. نانوفیلتراسیون از نظر هزینه انرژی و دفع یون و ابعاد سوراخ در بین روش‌های دیگر شرایط بهینه‌ای را ایجاد کرده است. این فرآیند با اختلاف فشار بین ۲۰ تا ۴۰ بار صورت می‌گیرد.
۳-۲- الترافیلتراسیون:
الترافیلتراسیون جهت جداسازی پروتئین¬ها و مواد آلی استفاده می‌شود و مولکول‌هایی بزرگ‌تر از ۵ نانومتر را جدا می‌کند. ابعاد حفره‌های فیلتر ۵ تا ۱۰۰ نانومتر است. فرآیند دیالیز در این محدوده قرار می‌گیرد. این فرآیند با اختلاف فشار بین ۱ تا ۱۰ بار صورت می‌گیرد.
۴-۲- میکروفیلتراسیون:

میکروفیلتراسیون فرآیند غشایی کم فشاری است که برای جداسازی ذرات، جامدات معلق کوچک و موادی دیگر مثل باکتری‌ها و کیست‌ها از آب استفاده می‌شود و مولکول‌ها و ذراتی بزرگ‌تر از ۱۰۰ نانومتر را جدا می‌کند. این فرآیند با اختلاف فشار پایین‌تر ۱ بار صورت می‌گیرد.
عبور سیال از یک محیط متخلخل، مطلوب خیلی از فرآیندها است. چنین فرآیندی در جذب سطحی، کروماتوگرافی، تبادل یون و کاربردهای مختلف مهندسی استفاده می‌شود. در مهندسی نفت برای جابجایی نفت و گاز، آب و محلول‌های امتزاج‌پذیر (شامل محلول‌های فعال سطحی) کاربرد دارد. در علم آب برای بازیابی آب شـرب و آبیاری و تبدیل آب شور به آب شیرین مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بیوفیزیک، موضوع عبور سیال از محیطی متخلخل با فرآیندهای داخل بدن مثل عبور سیال از ریه و کلیه ارتباط دارد. ذراتی که فیلتر می‌شوند، می‌توانند نمک‌های محلول، یون‌های فلزی، شکر، پروتئین، آلبومین، ذرات کلوئیدی (ذراتی که به واسطه اندازه کوچکشان برای مدت‌ها در آب معلق می‌مانند)، ویروس‌ها، دوده تنباکو، ذرات مخرب کبد، رنگدانه‌ها، باکتری، خون، آرد آسیاب شده و مواردی دیگر باشند.
filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9
شکل ۴: مقایسه فشار کاری، اندازه حفرات غشاء و قابلیت عبوردهی در فرآیندهای فیلتر غشایی
۳- حوزه‌های نو در فیلتراسیون:
فناوری نانو با کوچک‌تر کردن ابعاد، خواصی مانند خواص سطحی را به شدت تحت تأثیر می‌گذارد. این خصوصیات در برخی زمینه‌های کاربردی مانند فیلتراسیون به قدری مهم هستند که تأثیر بالایی در کیفیت و کمیت کار آنها می‌گذارند. مهم‌ترین عامل اهمیت تأثیر فناوری نانو در فیلتراسیون افزایش نسبت سطح به حجم و میزان تخلخل ماده و در نهایت مساحت سطحی است. برای مثال مواد بسیار متخلخل از جمله آئروژل‌ها با ۹۷ درصد فضای خالی از مواد پیشرفته‌ای هستند که پیش‌بینی می‌شود از سودمندترین مواد در آینده باشند. با توجه به کاربردها لازم است محققین حوزه فیلتراسیون با کارایی‌های جدید آشنا باشند.
۱-۳- نانورس: 
رس یک ماده نانوساختار شامل ذراتی با ابعاد نانومتری است که همه جا یافت می‌شود و در بسیاری از فرآیندهای ساخت از آنها استفاده می‌شود. این ساختارهای معدنی بلورهای نانومتری دوبعدی هستند. آنها مساحت سطحی و خواص تبادل یون مثبت بالایی دارند که آنها را برای محدوده وسیعی از کاربردهای جذب مانند جمع آوری نفت، فلزات سنگین و ترکیبات آلی از آب و تصفیه آب آلوده استفاده می‌کنند. این رس به راحتی جدا و بدون هیچ هزینه بالایی خالص می‌شود. روی این رس می‌توان فرآیندهایی انجام داد که کارایی بیش‌تری پیدا کند. از محصولاتی که در این زمینه تولید شده است، رسی به نام هیدروتالکیت است. با این محصول می‌توان فلوریدها و آرسنیک را از آب جدا کرد.
filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345d
شکل ۵: ساختار یک نوع رس که می‌تواند به عنوان فیلتر برای آب استفاده شود.
۲-۳- نانوکاتالیست:
یک کاتالیست ماده‌ای است که به عنوان بستر و یا افزایش دهنده سرعت در واکنش‌های شیمیایی شرکت می‌کند و خود وارد واکنش نمی‌شود. نانوکاتالیست‌ها شامل آنزیم‌ها، فلزات و مواد دیگر هستند که به خاطر افزایش خواص کاتالیستی‌شان در ابعاد نانومتری اهمیت دارند. کنترل ابعاد و ساختار نانومتری مواد می‌تواند در تأثیرگذاری، قابلیت گزینش مواد و عمر بیشتر فیلترها مؤثر باشد. با استفاده از فعالیت کاتالیستی نانوذرات و سطح بالای آن عوامل شیمیایی آلوده به مواد غیر مضر شکسته می‌شوند.
filereader.php?p1=main_1679091c5a880faf6
شکل ۶: نانوذرات فوتوکاتالیستی اکسید تیتانیم که منجر به تجزیه آلودگی‌های آب می‌شود.
فوتوکاتالیست:
کاتالیزگری است که توسط نور فعال می‌شود، یعنی تابش نور نیروی محرکه فعالیت کاتالیستی آن ماده است.
۳-۳- نانوذرات مغناطیسی:
استفاده از نانوذرات مغناطیسی به عنوان جاذب در آب منجر به جداسازی و حذف آلودگی‌ها با استفاده از نیروی مغناطیسی خارجی می‌شود. یکی از مزایای مهم در استفاده از نانوذرات مغناطیسی قابلیت اصلاح سطحی با انواع پوشش‌های آلی و غیر آلی برای حذف محدوده وسیعی از فلزات سنگین از آب می‌باشد. شکل ۷ نمونه‌ای از عملکرد نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده با کیتوسان و اکسید گرافن به منظور حرف رنگدانه بنفش از آب را به صورت شماتیک نشان می‌دهد.
آرسنیک در آب‌های زیرزمینی در بسیاری از کشورها از ‌جمله بنگلادش به سطحی بالاتر از حدود تعیین شده توسط سازمان بهداشت جهانی رسیده است. هیچ روشی وجود ندارد که بتواند سطح آلودگی را تا زیر مرز استاندارد کاهش دهد. سیستم پیشرفته‌ای طراحی شده که در آن با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن، آرسنیک موجود در آب را تا ۹۹% به دام انداخته و سپس آنها را با اعمال میدان مغناطیسی از آب خارج می‌کنند.
filereader.php?p1=main_8f14e45fceea167a5
شکل ۷: جدایش رنگدانه بنفش از آب توسط نانوذرات مغناطیسی عامل‌دار
نتیجه‌گیری
در این بخش انواع مختلف روش‌های تصفیه آب از جمله فیلتراسیون غشایی شامل میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس و همچنین روش‌های جدید بر پایه فناوری نانو معرفی شد. به صورت مختصر قابلیت‌های هر کدام از روش‌ها از از بین بردن انواع آلودگی‌ها بیان شد. ملاحظه می‌شود با پیشرفت فناوری نانو و اعمال این فناوری در تصفیه آب به یقین می‌توان از صحت و سلامت آب آشامیدنی مصرفی اطمینان حاصل نمود چرا که محدوده گسترده‌ای از آلودگی از نظر نوع و اندازه با روش‌های مذکور قابل حذف است.

منابـــع و مراجــــع

Principles of TiO2 Photocatalysis, Marta Castellote and Nicklas Bengtsson, Photocatalysis to Construction Materials

Applications of Magnetite Nanoparticles for Heavy Metal Removal from Wastewater, intech open science.

Study of fuchsine adsorption on magnetic chitosan/graphene oxide, Leilei Li, Lulu Fan, Chuannan Luo, Huimin Duan and Xiaojiao Wang RSC Adv., 2014,4, 24679-24685