روش تقطیر :
تقطیر: ( Distillation) یکی از مهم‌ترین و متداول‌ترین روش‌های جداسازی است و اساس آن بر جداسازی اجزا بین دو فاز مایع و گاز بنیان گذاشته شده است. در واقع تقطیر یکی از متداول‌ترین راه‌های جداسازی مواد از یکدیگر به علت تفاوت نقطه جوش می‌باشد. تبخیر و میعان ( تقطیر ) در واقع اولین تکنولوژیی است که بشر جهت تولید_آب_مقطر به آن دست یافت.
در تمام دستگاه های آب_مقطر_گیری آب وارد مخزن ورودی شده و با استفاده از انرژی الکتریکی و یا سوخت ( معمولا گاز شهری ) گرم شده و به دمای جوش میرسد. بخار آب پس از وارد شدن به کندانسور سرد شده و بصورت آب مقطر از دستگاه خارج میشود. دستگاههای آب مقطرگیری بر اساس کندانسورشان به دو نوع شیشه ای و فلزی تقسیم میشوند. برخی از آنها آب مقطر بدست آمده را دوباره و حتی سه باره وارد پروسه تقطیر میکنند و با این روش خلوص آب خروجی بالاتر میرود.
در هنگام خرید دستگاه آب مقطر گیری ابتدا نوع آب را مشخص کنید ( یک_بار_تقطیر ، دوبار_تقطیر و … ). سپس مشخص کنید که به چه میزان آب مقطر در روز نیاز دارید و در پایان نوع کندانسور را مشخص کنید، در حمل و نقل دستگاه های کندانسور شیشه ای باید دقت بیشتری اعمال شود.