ممبران تصفیه آب

ممبران (ممبرین membrane یا غشاء ) در سیستم اسمز معکوس مهمترین و حساس ترین قسمت دستگاه تصفیه آب (water filtration) می باشد. زیرا فشار عملیاتی مورد نیاز ارتباط مستقیم با ضخامت غشاء و قطر سوراخ های آن دارد. همچنین غشاء به علت تماس مداوم با مواد شیمیایی افزوده شده به آب، بایستی مقاوم بوده و با مواد بازدارنده و ضد رسوب گذار و زیست کش ها (Biocides) واکنش ندهد.

ممبران تصفیه آب

ممبران spiral wound

ممبران اسمز معکوس لایه ای نازک است که اجازه عبور یون های خاصی را از غشا خود نمی دهد. طبق توانایی ممبرین در حذف یون ها از محلول ها، کاربرد اصلی آن در حذف نمک از محلول های آبی می باشد. قبل از سال ۱۹۹۰ از سلولوز استات در ساخت ممبران استفاده می شده است اما بعدها با ترکیبات پلی آمیدی تعویض شد، زیرا پلی آمید دارای قابلیت حذف نمک بالاتر با مصرف انرژی کمتر می باشد. به دلیل قابلیت حذف یون های غیر محلول از محلول بدون تغییر فاز از این غشا جهت حذف نمک و TDS آب استفاده می شود.

عوامل مؤثر در مقایسه غشاء ها عبارتند از:
۱٫ . قطر سوراخ ها
۲٫ . ضخامت
۳٫ . مقاومت در مقابل مواد شیمیایی
۴٫ . قیمت
۵٫ . افت فشار
۶٫ . شرکت سازنده