دستگاه دیونایزر یا تصفیه آب آزمایشگاهی

دستگاه دیونایزر یا تصفیه آب آزمایشگاهی | خرید دیونایزر آزمایشگاهی | فروش دیونایزر

آب خالص شده توسط دستگاه دیونایزر  آزمایشگاهی نه تنها باید برای مصرف انسان بلکه باید برای اهداف دیگر نیز به کار گرفته شود از جمله ملزومات کاربرد های پزشکی ، دارویی ، شیمیایی و صنعتی .

خالص سازی آب به وسیله ی دیونایزر فرآیند حذف آلوده کننده های نامطلوب شیمیایی ، زیستی ، جامدات معلق و گاز ها از آب آلوده است و هدف تولید آبی است که مناسب هدف خاصی باشد .

آب مقطی و آب دیونایزه شده ( DI ) متداول ترین نوع آب تخلیص شده هستند . اولین کاری که باید انجام داد این است که تخلیص بالای آب به چه منظوری به کار گرفته می شود و بنابراین برای این منظور باید جامدات معلق ، جامدات حل شده ، گاز های حل شده ، مواد آلی و جنبه های زیستی آب را مد نظر بگیریم .

توضیح فرآیند دیونایز کردن ( دیونیزه کردن ) آب

برای دیونایزر کردن آب راه های زیادی وجود دارد .بعضی کوچک و ساده هستند و سایرین بزرگ و پیچیده . روش استفاده شده در نظر گیری حجم آب دیونایز شده و میزان خلوص مورد نیاز را تعیین خواهد کرد . عمل دیونایزر کردن یا تبادل یونی یک فرآیند سریع و برگشت پذیر است که در آن یون های ناخالصی موجود در آب توسط یون هایی جایگزین می شوند که توسط یک رزین تعویض یون آزاد می شوند . رزین تعویض یون یک نوع میل جذبی نسبت به مواد غیر آلی حل شده دارد که معمولا ۹۵% تعداد آلوده کننده های متداول آب را تشکیل می دهند .

رزین باید در زمان های مختلف برای بازگردانی آن به شکل یونی اولیه اش دوباره ایجاد شود . رزین دارای دو نوع پایه است :

رزین های تعویض کاتیون – یون های هیدروژن ( H+ ) یا دیگر یون های دارای بار مثبت را برای تعویض با کاتیون های ناخالص آزاد می کنند .

رزین های تعویض آنیون – یون های هیدروکسیل ( OH-) یا دیگر یون های دارای بار منفی را برای تعویض با آنیون های ناخالص آزاد می کنند .

مزایا و معایب دیونایز کردن

مزایای این روش شامل موارد زیر می شود

بیش از ۹۸% آلوده کننده ها را حذف می کند

بدون هدر رفتن آب

بدون نیاز به جریان الکتریکی

سرعت جریان بالا

عدم نیاز به محفظه ی ذخیره سازی ( تانک ذخیره سازی )

سرمایه ی اولیه ی نسبتا ارزان

قابل شکل گیری مجدد

دیونایزر کردن اگر به همراه کربن فعال شده به کار گرفته شود می تواند مواد شیمیایی و انگل ها را حذف کند و از رزین در برابر کلر محافظت کند . محدودیت های این عمل شامل ظرفیت تقلیل یافته  می شود زمانی که از آن بر روی منابع آب دارای محتوای معدنی بالا به کار گرفته می شود