آمادگی آبرسانی سیار و تأمین آب از آب شیرین کن های موجود را داریم

آمادگی آبرسانی سیار و تأمین آب از آب شیرین کن های موجود را داریم

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان خبر داد:

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان گفت: این شرکت آمادگى کامل دارد در صورت نیاز مردم عزیز از طریق تانکرهاى آبرسانى سیار و از محل آبشیرین کن هاى موجود نسبت به تأمین آب مورد نیاز اقدام لازم بعمل آورد.

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان در واکنش به انتشار اخابر مربوط به قطع آب روستاهای جزیره قشم با ارسال توضیحاتی تاکید کرد که آمادگی کامل برای هرگونه اقدامی مبنی بر آبرسانی به روستاها با استفاده از دیگر منابع آب شیرین کن و آبرسانی سیار وجود دارد.

توضیحات ارسالی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان بدین شرح است:

” مهندس عبدالحمید حمزه پور (مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان) بیان کرد: با تلاش شبانه روزى به منظور رفع مشکل با همکارى شرکت گاز و شرکت مپنا ، با توجه به اینکه تعداد شش سایت آبشیرین در سطح روستاهاى جزیره قشم علاوه بر این تاسیسات آبشیرین کن در مدار تولید و با تمام ظرفیت در حال تولید آبشیرین هستند ، هیچ نگرانى در خصوص تأمین آب آشامیدنى روستاها این جزیره نداریم و در حال حاضر هیچ روستایی در این جزیره مشکل تامین آب شرب ندارد، همچنین این شرکت آمادگى کامل دارد در صورت نیاز مردم عزیز از طریق تانکرهاى آبرسانى سیار و از محل آبشیرین کن هاى موجود نسبت به تأمین آب مورد نیاز اقدام لازم بعمل آورد “