نیروگاه آب شیرین کن کیش با حضور دکتر جهانگیری افتتاح شد

? نيروگاه آب شيرين كن جنوب جزيره كيش با حضور دكتر جهانگيري افتتاح شد

⭕️نيروگاه آب شيرين كن جنوب جزيره كيش با ظرفيت توليد ۱۰۰ مگاوات برق و ۲۰ هزار متر مكعب آب شيرين در روز با حضور معاون اول رييس جمهور افتتاح شد
⭕️ اين طرح در مساحت ۵۰ هزار متر مربع احداث شده و در فاز يك آن تا كنون ۹۵۰ ميليارد ريال سرمايه گذاري شده است
⭕️اين طرح براي ۸۰ نفر اشتغال زايي مستقيم ايجاد كرده است. واحدهاي نيروگاه، توربين گازهاي ۲۰ و ۳۰ مگاواتي بوده كه خروجي گاز اگزوز آنها دو دستگاه «بويلر بخار » را جهت توليد بخشي از ظرفيت آب شيرين تغذيه خواهد كرد