كود رايگان بين كشاورزان رامشيری توزیع می شود

كود رايگان بين كشاورزان رامشيری

توزيع میشود

مدير جهاد كشاورزی شهرستان رامشير از توزیع بيش از ۶۰ تن كود گوگرد آلی بين كشاورزان این شهرستان خبر داد.
مصطفي هنرمنديان، مدير جهاد كشاورزی شهرستان رامشير اظهار کرد: ۶۲ تن گوگرد آلی با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ ميليون ريال جهت استفاده در مزارع سبزی، صيفی و حبوبات بين كشاورزان اين منطقه به صورت رايگان توزيع شد.

وی بیان داشت: توزيع گوگرد با هدف تغذيه گياهي و رفع كمبود در مزارع و همچنين افزايش كمي و كیفي محصولات سبزي، صيفي و حبوبات در شهرستان صورت مي گيرد.

هنرمنديان افزود: در حال حاضر ۲۰۰ هكتار از اراضي شهرستان به كشت سبزي، صيفي و حبوبات اختصاص يافته است .