فیلتر رزین MixBed

فیلتر رزین MixBed

فیلتر رزین MixBed

 

فیلتر رزین MixBed  ، کاربرد : جهت دیونیزاسیون آب در صنایع مختلف از جمله دارو سازی , آرایشی , پزشکی و آزمایشگاه ها , برج های خنک کننده و بویلر ها

مشخصات فیلتر رزین MixBed
*این فیلتر دارای استاندارد NSF  می باشد .