فیلتر رزین کاتیونی

فیلتر رزین کاتیونی

فیلتر رزین کاتیونی

 

کاربرد : جهت حذف کلسیم , منیزیم , منگنز و آهن

این فیلتر دارای :
*      ماکزیمم دمای عملیاتی  C°۵۲
*      ماکزیمم فشار کاری Psi 80
*      مدت زمان کارکرد : ۱ سال
*      استاندارد FDA و NSF
*      یون پایه :  + Na

مشخصات فیلتر رزین کاتیونی