طبقه بندی فرایندهای غشایی در تصفیه آب

,

طبقه بندی فرایندهای غشایی در تصفیه آب :: طبقه بندی فرایندهای غشایی در تصفیه آب به چهار دسته اصلی تقسیم می شوند که هریک ویژگی های مخصوص به خود را از نظر قطر حفرات ، جنس غشا و فشار کاری دارند ، برخی می توانند به عنوان یک سیستم تصفیه آب مجزا عمل کنند و برخی نیز مکمل سیستم های دیگر هستن.

  • سیستم اسمز معکوس RO
  • سیستم نانوفیلتراسیون NF
  • سیستم اولترافیلتراسیون
  • سیستم میکروفیلتراسیون MF

 

سیستم اسمز معکوس :

در سیستم اسمز معکوس از ممبران پیچشی (Spiral Wound) جهت تصفیه آب و شیرین سازی آب استفاده می شود.از این سیستم درتصفیه آب خانگی ، تصفیه آب صنعتی و تصفیه آب دریا برای شیرین سازی آب های لب شور و آب دریا استفاده می شود.از این سیستم در تولید آب فوق خالص جهت استفاده در مصارف پزشکی و آزمایشگاهی و صنایع حساس استفاده های متنوعی می شود.همچنین این سیستم ها در فرایندهای تغلیظ نیز کاربرد دارند.

قطر حفرات غشای سیستم تصفیه آب به روش اسمز معکوس در حدود ۰٫۰۰۰۱ میکرون می باشد ، بطوریکه قادر به حذف  باکتری ها ، ویروس ها ، قارچ ها ، ذرات معلق ، و بیش از ۹۹۹ درصد املاح و یون های محلول در آب می باشد.قطر این حفرات به قدری ریز می باشد که تنها مولکول هایی به ابعاد مولکول آب قابلیت عبور از آن را دارند ، به همین دلیل است که آب پس از عبور از آن به طور کامل تصفیه می شود.فشار کاری سیستم اسمز معکوس در حدود ۲۰۰-۱۲۰۰ PSI می باشد.

 

سیستم نانوفیلتراسیون :

سیستم تصفیه آب به روش نانوفیلتراسیون از نظر قدرت و دقت تصفیه در رده بعد از سیستم اسمز معکوس قرار می گیرد.

قطر حفرات غشا نانوفیلتراسیون در حدود ۰٫۰۰۱ میکرون می باشد ، بطوریکه این سیستم قادر به حذف  باکتری ها ، ویروس ها ، قارچ ها ، ذرات معلق و یون های چند ظرفیتی مانند کلسیم و منیزیم از آب می باشد.منتهی سیستم نانوفیلتراسیون قادر به حذف یون های تک ظرفیتی مانند سدیم و پتاسیم نمی باشد و این امر از ضعف های این سیستم نسبت به تصفیه آب به روش اسمز معکوس به شمار می رود.فشار کاری دستگاه نانوفیلتراسیون در محدوده ۱۵۰-۴۰۰ PSII می باشد.

 

سیستم اولترافیلتراسیون :

در تصفیه آب به روش اولترافیلتراسیون قادر به حذف یون ها و یا به اصطلاح املاح محلول در آب نمی باشیم و در نتیجه توسط سیستم اولترافیلتراسیون TDSS آب ورودی کاهش نمی یابد.

قطر حفرات غشا اولترافیلتراسیون در حدود ۰٫۰۱ میکرون می باشد ، بطوریکه این سیستم قادر به حذف  باکتری ها ، ویروس ها ، قارچ ها از آب می باشد و تنها قادر به حذف املاح و یون های موجود در آب نمی باشد.از این سیستم اولترافیلتراسیون می توان در تصفیه آب های با TDS پایین و همچنین به عنوان پیش تصفیه سیستم اسمز معکوس ROO استفاده نمود.

فشار کاری دستگاه اولترافیلتراسیون در محدوده ۳۰-۱۵۰ PSI می باشد.

 

سیستم میکروفیلتراسیون :

از سیستم میکروفیلتراسیون به عنوان پیش تصفیه آب شیرین کن اسمز معکوس و همچنین پیش تصفیه سیستم های نانوفیلتراسیون  جهت حذف املاح معلق و باکتری ها در آب استفاده می شود.قطر حفرات در سیستم میکروفیلتراسیون در حدود ۰٫۱۱ میکرون می باشد (این غشاها در دقت های پایین تر نیز وجود دارند) و فشار کاری دستگاه میکروفیلتراسیون در محدوده ۱۰-۱۰۰ PSI می باشد.

دستگاه تصفیه آب صنعتی |تصفیه آب صنعتی RO |قیمت دستگاه تصفیه آب خانگی

طبقه بندی فرایندهای غشایی در تصفیه آب
طبقه بندی فرایندهای غشایی در تصفیه آب