دستگاه سختی گیر رزینی

,

دستگاه سختی گیر رزینی چیست و چه کاربردی دارد؟

دستگاه سختی گیر رزینی::یکی از روش های تصفیه آب استفاده از سیستم های سختی گیر می باشد ، که از مهمترین و پرکاربردترین سیستم سختی گیر آب می توان به سختی گیر رزینی اشاره نمود.

سختی گیر رزینی با توجه به نوع کاربرد و ظرفیت سختی گیری در انواع فایبرگلاس (FRP) و فلزی ساخته می شود.اساس کار دستگاه سختی گیر رزینی بر پایه تکنولوژی تبادل یونی توسط رزین های تبادل یونی می باشد.

سختی گیر رزینی در سه نوع سختی گیر کاتیونی ، سختی گیر آنیونی و سختی گیر میکس بد وجود دارند که هریک کاربرد و ویژگی های مخصوص به خود را دارند.

دستگاه سختی گیر رزینی

سختی گیر رزینی کاتیونی :

این نوع سختی گیرها بیشترین کاربرد را در صنایع داشته و اغلب سیستم های سختی گیر رزینی از این نوع می باشند.همانطور که از اسم این نوع سختی گیر مشخص است ، درون مخزن سختی گیر رزین کاتیونی وجود دارد که وظیفه حذف کاتیون های موجود در آب عبوری از سیستم سختی گیر را بر عهده دارد.در هنگام عبور آب از بستر رزین ، رزین های کاتیونی منیزیم و کلسیم موجود در آب را جذب کرده و بجای آن سدیم به آب اضافه می کنند.از این نوع سختی گیرها معمولا در مواردی استفاده می شود که میزان سختی کل آب (TH) ، که همان مجموع یون های منیزیم و کلسیم موجود در آب می باشد ، از ۱۰۰۰ ppm کمتر باشد.از سختی گیر رزینی جهت نرم سازی آب در صنایع مختلف و  همچنین به عنوان پیش تصفیه سیستم تصفیه آب صنعتی نیز استفاده می شود.

 

سختی گیر رزینی آنیونی :

از این نوع سختی گیر در مواردی استفاده می شود که نیاز به کاهش و یا حذف آنیون های موجود در آب می باشد.درون این نوع سختی گیر رزین آنیونی وجود دارد.در هنگام عبور آب از بستر رزین ، رزین ها آنیون های موجود در آب را حذف کرده و سطح آنیون های موجود درآب را تا حد زیادی کاهش می دهند.

 

سختی گیر میکس بد :

از سختی گیر رزینی با رزین میکس بد در مواردی استفاده می شود که نیاز به حذف آنیون ها و کاتیون ها در یک زمان باشد.معمولا این نوع سختی گیر برای تولید آب فوق خالص و پس از سیستم تصفیه آب به روش اسمز معکوس مورد استفاده قرار می گیرد.در این نوع سیستم سختی گیر رزین های آنیونی و کاتیونی به نسبت ۶۰ به ۴۰۰ با یکدیگر ترکیب شده و قادر به حذف تمامی یون های موجود در آب می باشند