آب شیرین كن در صنایع داروسازی

کاربرد دستگاه آب شیرین كن در صنایع داروسازی

یكی از مهمترین كاربرد های دستگاه های آب شیرین كن غشایی (اسمز معكوس) در صنایع دارویی و برای تولید آب مورد نیاز در این صنعت می باشد. با توجه به نوع محصول دارویی استانداردهای مختلفی برای آب های مورد نیاز در صنایع دارویی وجود دارد كه از این بین می توان به WFI یا آب مورد نیاز برای تزریق، PW یا آب خالص، HPW یا همان آب فوق  خالص اشاره كرد

دستگاه آب شیرین كن غشایی چه کاربردی در صنایع داروسازی دارد؟

نكته ی مهم در این زمینه این است كه در تهیه ی تمامی آب های اشاره شده در بالا از آب شیرین كن های غشایی استفاده می شود كه در این فرایند آب شیرین غشایی (اسمز معكوس) به عنوان پیش تصفیه مراحل بعدی استفاده می شود.
در واقع در این صنایع آب تصفیه شده توسط آب شیرین كن غشایی (اسمز معكوس) برای تصفیه ی بیشتر وارد مراحل دیگر نظیر رزین یا EDI یا تقطیر حرارتی می شود.
به عنوان مثال در تهیه ی آب مورد نیاز برای WFI آب خام در ابتدا با عبور از مراحل مختلف پیش تصفیه نظیر فیلترهای مولتی مدیا و سختی گیر و فیلترهای كارتریجی توسط یك یا دو مرحله آب شیرین كن غشایی تصفیه شده و محصول تولید شده با عبور از EDI باقیمانده املاح خود را از دست می دهد.
یكی از موارد بسیار مهم در زمینه ی طراحی و ساخت آب شیرین كن های مورد نیاز در صنایع دارویی توجه به استانداردهای موجود در این صنعت می باشد.
استفاده از قطعات با مواد دارای استاندارد های دارویی، رعایت استانداردهای لوله كشی و جوشكاری و جلوگیری از ایجاد نقاط مرده در سیستم از نكات مهمی است كه این شركت با دارا بودن تجربه ی كافی توان ارائه ی راهكار های مناسب در این زمینه را دارا می باشد.