جدول راهنمای انتخاب فیلتر کربنی 

جدول-راهنمای-انتخاب-فیلتر-کربنی

جدول راهنمای انتخاب فیلتر کربنی

فیلتر کربنی

فیلترکربن اکتیو جهت حذف طعم نامطبوع، بو و رنگ آب استفاده می‌شود. کربن فعال به دلیل خاصیت جذب بالا باعث حذف عوامل فوق از آب می‌گردد. از این نوع فیلترها می‌توان در صنعت آب جهت حذف کلر آزاد و همین طور حذف کدورت و رنگ و بواستفاده نمود.فیلتر کربن‌اکتیو به عنوان قسمت بسیار مهمی از سیستم‌های پیش تصفیه در اکثر فرآیندهای تصفیه آب و پساب مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولا در استخرهای شنا، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب،صنایع شیمیایی و صنایع غذایی استفاده می‌شوند
 در داخل این مخازن ابتدا لایه‌ای از سنگ سیلیس ریخته و سپس گرانول‌های کربن فعال را روی لایه مزبور قرار می‌دهیم.

نحوه‌ی عملکرد این فیلترها بدین ترتیب است که آب با عبور از روی گرانول‌های کربن، مواد آلی خود را به همراه رنگ و بو و کلر آزاد از دست می‌دهد، در واقع این موارد توسط دانه‌های کربن فعال جذب می‌شوند
در داخل این مخازن ابتدا لایه‌ای از سنگ سیلیس ریخته و سپس گرانول‌های کربن فعالرا روی لایه مزبور قرار می‌دهیم. نحوه‌ی عملکرد این فیلترها بدین ترتیب است که آب با عبور از روی گرانول‌های کربن، مواد آلی خود را به همراه رنگ و بو و کلر آزاد از دست می‌دهد، در واقع این موارد توسط دانه‌های کربن فعال جذب می‌شوند
آب با عبور از لایه سیلیس، ذرات معلق وکدورت خود را نیز از دست می‌دهد و نهایتا آب خروجی توسط نازل‌های قرارگرفته شده در کف مخزن جمع شده و به بیرون منتقل می‌شود

برای احیای کربن فعال می‌توان از جریان معکوس بخار استفاده کرد بدین ترتیب که  جریان بخار به مدت حدود ۱۵الی ۳۰دقیقه در تماس با گرانول‌ها قرار می‌گیرد و باعث احیای آن‌ها می‌شود.

نکته‌ی مهمی که بایستی به آن توجه کرد این است که آب ورودی به این فیلترها باید کاملا زلال بوده و فاقد هرگونه مواد کلوییدی و معلق باشد به همین دلیل معمولا قبل از این واحد از فیلتر های شنی استفاده می‌شود.

از نکات مهم دیگر می‌توان به لزوم تنظیم بودن درجه PH درمحدوده‌ی خنثی اشاره کرد.

کاربرد دستگاه فیلتر کربنی

    تصفیه آب‌های آشامیدنی

    در برخی موارد در تصفیه‌خانه فاضلاب

    جهت حذف برخی مواد آلی از فاضلاب‌های صنعتی

    تصفیه آب استخر

جدول راهنمای انتخاب فیلتر کربنی

جدول-راهنمای-انتخاب-فیلتر-کربنی