• تصفیه آب شرب

تصفیه آب شرب

تصفیه آب شرب

آب بخش عمده ‏ای از سطح سیاره زمین را فرا گرفته است. با این همه، نزدیک به ۹۷ درصد این آب ‏ها شور و غیر قابل نوشیدن هستند و از ۳ درصد باقی مانده نیزبخشی به صورت یخ زده و غیر قابل مصرف در قطب ‏ها و بر فراز قله کوه ‏هاوجود دارد.

به همین دلیل است که نزدیک به یک پنجم جمعیت جهان از کمبود یا نبود آب آشامیدنی مطلوب رنج می‏ برد و پیش ‏بینی می‏شود در دهه ‏های آینده بخش بیشتری از جمعیت جهان دچار کم آبی و پیامدهای منفی ناشی از آن شوند. از این رو تصفیه آب شرب از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

تصفیه آب شرب

جهت تصفیه آب شرب بن آسپارو و جاشوا زوشی از پژوهشگران دانشگاه سیمون فراسو در ونگوور ایده جدیدی را برای شیرین کردن آب دریاها مطرح کرده‏ اند که براساس آن، به جای انرژی الکتریکی، از گرمای خورشید برای جدا کردن نمک از آب دریا و در نهایت شیرین کردن آب شور و تصفیه آب شرب استفاده می‏شود.

آسپاروو زوشی که شرکتی به نام « سالت ورک تکنولوژی» را تاسیس کرده‏ اند. در نخستین گام به منظور آزمایش این روش تصفیه آب شرب، بخشی از ساحل دریا در ونکوور را به پروژه خود اختصاص دادند و آن را به سه بخش جداگانه تقسیم کردند و در هرکدام از آنها، از روش خاصی برای تصفیه آب شرب بهره بردند.

درروش اول تصفیه آب شرب، آنها اقدام به گرما دادن به آب دریا و بخارکردن بخشی از آن کردندو پس از آن، بخار تولید شده را تحت فشار قرار دادند (که البته در این بخش،به مقدار زیادی انرژی برق نیاز است).

در روش دوم تصفیه آب شرب‚فرایند اسمز معکوس اجرا می‏شود؛ به این ترتیب که با استفاده از پمپ‏های فشار قوی،آب شور به سمت یک پرده مخصوص که دارای سوراخ ‏های بسیار ریزی است، پاشیده می‏شود و در نتیجه نمک موجود در آب دریا از آب شیرین جدا می‏شود.

این روش تصفیه آب شرب نیز نیازمند مصرف مقادیر قابل توجهی انرژی برق است. به عنوان مثال،برای تصفیه آب شرب هزار لیتر آب دریا و تبدیل آن به آب قابل آشامیدن، ۷/۳کیلووات ساعت برق مورد نیاز است.

درروش سوم تصفیه آب شرب، که ‏روش ابتکاری و جدید آسپارو و زوشی محسوب می‏شود، مقداربیشتری آب شرب با استفاده از مقدار کمتری انرژی تولید می‏شود. در این روش تصفیه آب شرب، ابتدا آب دریا به درون یک استخر کم‏ عمق و با کف سیاه‏ رنگ ریخته می‏شود. سیاه بودن کف استخر موجب می‏شود تا حجم بیشتری گرما از خورشید جذب وبه آب موجود در استخر منتقل شود؛ و میزان غلظت نمک موجود در آب دریا از۵/۳ درصد اولیه (حالت طبیعی) به بیش از ۲۰ درصد افزایش می‏ یابد، بدون این که هیچ‏گونه برق یا هر انرژی دیگری غیر از انرژی رایگان خورشیدی برای تبخیرآب شور استفاده شود. در مرحله بعد تصفیه آب شرب، این آب شرب به سمت محوطه ویژه ‏ای که حاوی آب تصفیه نشده دریا است. هدایت و از آنجا به سمت واحد نمک‏ زدایی منتقل می‏شود.