تجزیه و تحلیل کیفیت آب برای اسمز معکوس

از آنجایی که اسمز معکوس (RO) تبدیل به یک تکنولوژی با کاربرد گسترده برای مصارف متنوع مانند تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی، نمک زدایی و تصفیه پساب های صنعتی و تصفیه فاضلاب شهری است و با توجه به استفاده گسترده از آن و ماهیت فنی پیشرفته، پارامترهای مختلف کیفیت باید توسط اپراتورهایی که از آن استفاده می کنند، نظارت شود.

از آنجا که آب شیرین کنها نیاز به تعادل ظریف غلظت کل جامد محلول (TDS) دارد، آزمایش مناسب و درک کیفیت آب حیاتی است و بررسی چندین پارامتر بیشتر توصیه می شود.

پتانسیل کاهش اکسیداسیون آب یا فاضلاب (ORP) یکی از پارامترهایی است که بینش مفیدی را در مورد عملکرد RO ارائه می دهد. غشای RO توسط اکسید کننده ها مانند کلر، برم، اوزون و پراکسید هیدروژن تخریب می شود. اگر درجه ORP بالا باشد، معمولا نشانگر آن است که اکسید کننده ها می توانند برای غشاء مشکل ایجاد کنند. در ضمن، میزان پایین ORP نشان می دهد که محلول در فعالیت بیولوژیکی زیادی است، که ممکن است غشاهای RO را از بین ببرد.

به طور مشابه، میزان بیش از حد بالا و یا پایین pH در آب خوراک می تواند موجب رسوبگذاری در فضاهای نفوذ پذیر سطح غشاء ممبران گردد.
کنترل این پارامتر همراه با درجه حرارت نیز برای کنترل میزان کلر مفید است.

میزان TOC (کربن آلی کل) – حداکثر مجاز ۳ ppm – آمونیاک و اوروفسفات، که به عنوان مواد مغذی برای باکتری ها عمل می کند. “صرفنظر از ضدعفونی شدن، اگر مواد مغذی موجود باشد، رشد میکروبی در RO بوجود خواهد آمد.”

به طور مشخص، درک سختی آب و قلیائیت می تواند بینش مناسبی در مورد میزان کلسیم، منیزیم، کربنات و بی کربنات بدهد.
علاوه بر این، آنالیز کاملی از آنیونهای اصلی (یونهای منفی مانند کلرید، سولفات و نیترات) و کاتیونها (یونهای مثبت مانند سدیم و پتاسیم) می تواند شناخت مناسبی از محلول دهد.

 

منبع: www.wateronline.com