برداشت۷۰ تا ۸۰ درصد منابع آب‌های زیرزمینی

آب

 آب

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به برداشت ۷۰ تا ۸۰ درصدی آب‌ های زیرزمینی، گفت: اراده ملی بین مجلس، دولت و مردم جهت کنترل و مقابله با فرونشست زمین لازم است.

برداشت۷۰ تا ۸۰ درصد منابع آب‌های زیرزمینی کشور/وضعیت سفره‌های زیرزمینی بحرانی است

احمدعلی کیخا در خصوص فرونشست زمین در پایتخت و برخی دیگر از مناطق کشور با اشاره به تاثیر بسیار کاهش آب‌های زیر‌زمینی در فرونشست زمین، گفت: رویکرد دولت در حفاظت و بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی باید تغییر کند، در واقع منابع آب‌های زیرزمینی کشور از ذخایر کشور برای روزهای مبادا و احتیاط هستند نه آنکه به آن به عنوان منبع تولید نگاه شود.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی با انتقاد ازاستفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، تصریح کرد: توسعه تکنولوژی نیز به کمک برداشت‌های غیرمجاز آب‌های زیرزمینی آمده است، این در حالی است که کشورهای دوست‌دار محیط‌زیست در شرایط بهینه تنها تا ۲۰ درصد از آب‌های زیرزمینی را برداشت می کنند.

وی ادامه داد: کشورهای دوست دار محیط‌زیست برداشت بالای ۴۰ درصد از آب‌های زیرزمینی را ورود به وضعیت بحرانی تلقی می‌کنند، اما متاسفانه با این حال کشور ما آمارها متفاوت است و بعضا گفته شده حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع آب‌های زیرزمینی برداشت شده است، لذا آینده کشور در معرض خطرات جدی قرار دارد.

کیخا با بیان اینکه برداشت‌ بی رویه آب‌های زیرزمینی تمدن کشور و سکونت‌گاه‌ها را در معرض تهدید قرار داده است، گفت: یکی از آسیب‌های این نوع برداشت ها فرونشست زمین است، متاسفانه با فرونشست زمین تمامی حفره‌های آبی بسته خواهد شد، امکان برگشت به حالت قبل نیز وجود نخواهد داشت زیرا فضاهایی که آب می‌توانسته در آن جاری شود، با این برداشت‌ها از بین رفته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بهبود شرایط آب‌های زیرزمینی و بازگشت به شرایط گذشته که تنها در برخی موارد ممکن است، نیازمند اراده ملی در مجلس، دولت و حتی بین مردم را نیاز دارد، در واقع اندیشیدن به منافع بلندمدت ضروری است. البته کشاورزی سنتی ‌و عدم استفاده از تکنولوژی پیشرفته در این بخش هم در افزایش برداشت ها و فرونشت زمین بی‌تاثیر نیست.

وی با بیان اینکه عامل محدود کننده در کشور غیر از بخش‌های از مناطق شمالی کشور، آب است، دامه داد: بنابراین مجموعه از سیاست ها لازم است، لذا اصل پنجاهم قانون اساسی که تاکید دارد «فعالیت های اقتصادی و غیره که سبب تخریب یا آلودگی غیر قابل جبران شود، ممنوع است» برای دولتمردان جهت جلوگیری از برداشت‌های بی رویه آب‌های زیرزمینی کافی است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: وزارت نیرو‌ الزامات قانونی برای رعایت و حفاظت از منابع آبی زیرزمینی دارد اما مجموعه سیاست‌هایی که سبب وضعیت پیش‌آمده و فرونشست زمین شده باید اصلاح شود تا با شرایط موجود متناسب شود.

محمدرضا بختیاری مدیر عامل شرکت آب منطقه ای تهران با بیان اینکه سالانه حدود یک متر و ۳۰ سانتی متر افت آب زیرزمینی اتفاق می افتد، گفت: سالانه ۱۶ سانتی متر فرونشست داریم که ناهمگونی این اتفاق خطرناک است. متاسفانه سالیانه حدود ۳۷۰ میلیون متر مکعب از منابع آب زیرزمینی در دشت ورامین برداشت می شود که از این میزان ۳۴۰ میلیون متر مکعب مربوط به چاه های مجاز و ۳۰ میلیون متر مکعب مربوط به چاه های غیر مجاز است.